تهدیدهای نظامی آمریکا، عامل افزایش تنش در شبه جزیره کره


تهران – ایرنا – کارشناسان چینی می گویند که تهدیدهای نظامی آمریکا علیه کره شمالی سبب افزایش تنش ها در شبه جزیره کره می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286465/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87