.

شماره تلفن های تعمیرگاه (دفتر مرکزی) :

 09191494523        ****        02188420162      ****       09122850445

02186028316

کلیه خدمات ارائه شده با ضمانت کتبی و قطعات اورجینال و تضمین برگشت وجه می باشد (مراجعه تکنسین در کمتر از یک ساعت برای تهران )

مدلهای فر برقی و گازی

oven-1

 

مدلهای فر برقی و گازی متداول در ایران

   
آ.ا.گ AEG BE5304001M آ.ا.گ AEG BP5304001M
 آ.ا.گ AEG BP3003001M  آ.ا.گ AEG BP7304151M
 آ.ا.گ AEG BS7304001M  آ.ا.گ AEG BS9304001M
   
 آریستون ARISTON MG 22 توکار  آریستون ARISTON MG 23 توکار
 آریستون ARISTON بخارپز توکار SO 100  آریستون ARISTON MG 21 R IX
 آریستون ARISTON FZ G IX  آریستون ARISTON MB 91.3
 آریستون ARISTON XF 995.3  آریستون ARISTON FZ 97 P.1 IX
 آریستون ARISTON FZ 100 P.1 IX  آریستون ARISTON FZ 1002 C.2 IX
 آریستون ARISTON FZ 1022 P.1 IX  آریستون ARISTON FBG IX
 آریستون ARISTON FZ 62 C.1 IX  آریستون ARISTON FZ 962 C.2 IX
 آریستون ARISTON FZ 102 P.1 IX  آریستون ARISTON F 48 101 P.1 IX e DW 24
 آریستون ARISTON F 48 R 1012.1 IX  آریستون ARISTON FB 51 A.1 IX
 آریستون ARISTON MB 91.3 IX  آریستون ARISTON FZ 1032.1 IX
 آریستون ARISTON FZ 103 GP.1 IX  آریستون ARISTON FHG IX/HA
 آریستون ARISTON SO 99 DPIX  آریستون ARISTON F 48 101 GP 1 IX توکار
 آریستون ARISTON OS 89 IX  آریستون ARISTON FZ 830.1 IX
   
 پارس خزر OT.650P  پارس خزر OT.1500P
 سایا SAYA TO-18CRK سایا