0

راهنمای فارسی لوازم خانگی

شماره تلفن های تعمیرگاه (دفتر مرکزی) :

 09191494523        ****        02188420162      ****       09122850445

02186028316

کلیه خدمات ارائه شده با ضمانت کتبی و قطعات اورجینال و تضمین برگشت وجه می باشد (مراجعه تکنسین در کمتر از یک ساعت برای تهران )

دانلود دفترچه راهنمای فارسی مایکروفر ال جی

lg-logo

 دانلود دفترچه راهنمای فارسی تمامی مدلهای مایکروفر و مایکروویو ال جی LG

 

 

 

 

 

 

 

 

ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR
ال جی LG CC – 3081 N
ال جی LG CC-2872C
ال جی LG CC-3081
ال جی LG ‍‍CC-3082
ال جی LG CC–4284TCR
ال جی LG CC-5700
ال جی LG CC-5702
ال جی LG CD-2661
ال جی LG CP – 3492 S R
ال جی LG CP – 3493 S CR
ال جی LG CP – 3493 w CR
ال جی LG CP-3491
ال جی LG CP-3493
ال جی LG LF - 5201 SR
ال جی LG LF - 5201 WR
ال جی LG LF - 5202 S
ال جی LG LF - 5202 W
ال جی LG LF - 5203 GRS
ال جی LG LF - 5203 GRW
ال جی LG LF - 5302 S
ال جی LG LF - 5302 W
ال جی LG LF - 5700 S
ال جی LG LF - 5700 W
ال جی LG LF - 5701 NR
ال جی LG LF - 5702 NR
ال جی LG LF - 5702 NSR
ال جی LG LF - 5703 SCB
ال جی LG LF - 5703 SCS
ال جی LG LF - 5703 WCB
ال جی LG LF - 5704 CSR
ال جی LG LF - 5704 CWR
ال جی LG LF - 5705 S
ال جی LG LF - 5705 W
ال جی LG LF - 5801 BCR
ال جی LG LF - 5801 SCR
ال جی LG LF-5701NSR
ال جی LG MC-2820
ال جی LG MC-3021SNR
ال جی LG MC-3021WNR
ال جی LG MC-3022SNR
ال جی LG MC-3022WNR
ال جی LG MC-4225SCB
ال جی LG MC-4225SCS
ال جی LG MC-4225WCB
ال جی LG MG-3015S
ال جی LG MG-3015W
ال جی LG SC-3245BCR
ال جی LG SC-3245SCR
ال جی LG SD-3257SBS
ال جی LG SD-3855WCR
ال جی LG SG-2335S Solar
ال جی LG SG-2335W Solar
ال جی LG SG-2835S
ال جی LG SG-2835W
ال جی LG سولاردام LF - 5901 WCR
ال جی LG سولاردام LF - 5901 RCF
ال جی LG سولاردام LF - 5901 SCF
ال جی LG سولاردام LF - 5901 WF
ال جی LG سولاردام LF - 5904 BFS
ال جی LG سولاردام LF - 5904 SFS
ال جی LG سولاردام LF - 5904 WFS
ال جی LG سولاردام LF - 5905 WJL
ال جی LG سولاردام LF-5901RF /SF/WF
ال جی LG سولاردام LF-5903SCR
ال جی LG سولاردام SolarDOM LF - 5901 SF
ال جی LG سولاردام SolarDOM LF - 5901 WCF
ال جی LG سولاردام SolarDOM LF - 5902 WCR
ال جی LG سولاردام SolarDOM LF - 5904 SBS
ال جی LG سولاردم LF-5905SJL
ال جی LG سولاردوم LF - 5901 SCR
ال جی LG سولاردوم LF- 5903 WCR
ال جی LG سولاردوم LF-5902SCR /WCR