.

شماره تلفن های تعمیرگاه (دفتر مرکزی) :

 09126280434        ****        02188420162      ****       09122850445

02186028316

کلیه خدمات ارائه شده با ضمانت کتبی و قطعات اورجینال و تضمین برگشت وجه می باشد (مراجعه تکنسین در کمتر از یک ساعت برای تهران )

عمومی

چرا باید از دستگاه های تصفیه هوا استفاده کرد؟

روزانه ما بیش از دو قاشق سوپ خوری ذرات آلوده موجود در هوا را استنشاق می کنیم و ریزترین  این ذرات خطرناکترین آنها نیز هستند زیرا سیستم تنفسی ما قادر به جذب آنها نیستند .

Read more: چرا باید از دستگاه های تصفیه هوا استفاده کرد؟

وظیفه گاز در سیستم سرما زایی یخچال

چگونگی تولید سرما در یخچال .

انواع گاز های بورودتی .

کدام گاز بهتر است ؟

  1. CHF2CHF2
  2. CH2FCF3 تترافلوئور اتان

Read more: وظیفه گاز در سیستم سرما زایی یخچال