.

شماره تلفن های تعمیرگاه (دفتر مرکزی) :

 09191494523        ****        02188420162      ****       09122850445

02186028316

کلیه خدمات ارائه شده با ضمانت کتبی و قطعات اورجینال و تضمین برگشت وجه می باشد (مراجعه تکنسین در کمتر از یک ساعت برای تهران )

عمومی

وظیفه گاز در سیستم سرما زایی یخچال

چگونگی تولید سرما در یخچال .

انواع گاز های بورودتی .

کدام گاز بهتر است ؟

  1. CHF2CHF2
  2. CH2FCF3 تترافلوئور اتان

Read more: وظیفه گاز در سیستم سرما زایی یخچال